Demo

Pravidla aukce

Pravidla aukce Spolku 28:

K využití aukčního systému Spolku 28 je potřeba registrace a následná aktivace uživatelského účtu (potvrzení odkazu zaslaného na registrační email).
Registrací uživatel souhlasí s dodržováním pravidel aukce Spolku 28.

Vyvolávací cena každé položky je 1 000,- Kč.
Minimální příhoz je 500,- Kč, v případě dosažení částky 10 000,- Kč se minimální příhoz zvyšuje na 1 000,- Kč.
V případě příhozu v posledních 10 minutách před skončením aukce, se čas ukončení aukce automaticky prodlužuje o 10 minut od posledního příhozu, tak aby zájemci měli možnost na aktuální příhoz reagovat.
Každý vítěz aukce bude po ukončení aukce telefonicky nebo emailem seznámen s platebními podmínkami a podmínkami dodání vydražené položky.

U položek jejichž vydražená částka nepřesáhne 5 000,- Kč, bude účtováno dopravné, dle níže uvedeného sazebníku (osobní převzetí v Praze a Plzni je zdarma).
Položky jejichž hodnota přesáhne 5 000,- Kč, mají dopravné zahrnuto v ceně.
Spolek 28 si vyhrazuje 60ti denní lhůtu pro dodání vydražených předmětů. Lhůta začíná běžet ode dne zaplacení předmětu.
Nebude -li uhrazena vydražená částka do 5. pracovních dnů po ukončení dražby nebo nedojde k žádné komunikaci, Spolek 28 si vyhrazuje právo podstoupit draženou položku dalšímu v pořadí tak dlouho, dokud nebude položka prodána.

Ke každé položce bude vydán certifikát pravosti, podepsaný členy Spolku 28.

Ceny v české i anglické verzi aukcí jsou uvedeny v korunách českých (Kč), přičemž případným zahraničním výhercům aukcí bude částka přepočítána v kurzu 25Kč za 1€.


Sazebník dopravného v ČR u položek do 5 000,- Kč:
Praha a Plzeň = Zdarma
Pásmo 1km - 100km od Prahy = 300Kč
Každých dalších započatých 100km = 100Kč

Sazebník dopravného v SR u položek do 5 000,- Kč:
Doprava z ČR na sběrné místo v Bratislavě = 300Kč
Každých dalších započatých 100km = 100Kč

Dopravné u položek nad 5 000,- Kč je zahrnuto v ceně!
Osobní převzetí v Praze a Plzni je zdarma!

 

All rights reserved | Copyright © 2015-2017 Spolek 28