Demo

Pravidla aukce

Pravidla aukce Spolku 28:

K využití aukčního systému Spolku 28 je potřeba registrace a následná aktivace uživatelského účtu (potvrzení odkazu zaslaného na registrační email).
Registrací uživatel souhlasí s dodržováním pravidel aukce Spolku 28.

Vyvolávací cena každé položky je 2 000,- Kč.
Minimální příhoz je 500,- Kč, v případě dosažení částky 10 000,- Kč se minimální příhoz zvyšuje na 1 000,- Kč.
V případě příhozu v posledních 10 minutách před skončením aukce, se čas ukončení aukce automaticky prodlužuje o 10 minut od posledního příhozu, tak aby zájemci měli možnost na aktuální příhoz reagovat.
Každý vítěz aukce bude po ukončení aukce telefonicky nebo emailem seznámen s platebními podmínkami a podmínkami dodání vydražené položky.

Spolek 28 si vyhrazuje právo podstoupit draženou položku dalšímu v pořadí v případě, že dražitel nesplní podmínky aukce.

Ceny v české i anglické verzi aukcí jsou uvedeny v korunách českých (Kč), přičemž případným zahraničním výhercům aukcí bude částka přepočítána v kurzu 25Kč za 1€.

All rights reserved | Copyright © 2015-2017 Spolek 28